Säsongsarbetare på Norra Begravningsplatsen

Arbetsstyrkan på kyrkogården under sommarsäsongen åren 1890-1920 utgjordes av kvinnor från Dalarna.  Dalkullorna ansågs, till skillnad från stockholmskvinnorna, vara starka nog för att orka med det tunga arbetet.

Upphovsman

.