Hem > Om bildarkivet

Om bildarkivet

I bildarkivets databas finns drygt 14 000 fotografier inlagda. Bilderna skildrar Solna ur ett kulturhistoriskt perspektiv från 1800-talets slut och fram till 2010-talet. 

Behöver du hjälp med att söka fram bilder, eller om du undrar över något så kontakta bildarkivet så hjälper vi till.

Databasen har byggts upp av flera personer. Uppgifterna om fotografierna varierar. Det beror dels på vad som har uppgetts av den som skänkt fotot och dels på vem som lägger in uppgifterna i databasen. Kvalitén på bilderna är skiftande. En del är kraftigt märkta av tidens tand. Arbetet med att förbättra bilddatabasen pågår fortlöpande.

Vill du använda våra bilder?

Våra lågupplösta bilder får användas gratis för privat bruk. Ange då Solna stads bildarkiv som källa och fotografens namn. All annan användning kräver kontakt med bildrättsinnehavaren. Den som levererar material till bildarkivet måste själv förvissa sig om att inget brott mot upphovsrättslagen förekommer. Högupplösta bildfiler kan beställas mot avgift.

Avgifter vid ett användningstillfälle:
Privatpersoner: 94 kr/bildfil
Ideella/icke vinstdrivande organisationer: 300 kr/bildfil
Vinstdrivande företag och institutioner: 1000 kr/bildfil

Kontakt:

Tel: 08-746 16 72 eller 08-746 19 00
 e-post: bildarkivet@solna.se

Ansvarig utgivare: Isak Kullman