Utställningar

4 utställningar totalt.

Solb_1981 14_1.jpg

På vift i Huvudsta - en lekfull bildberättelse om livet i Solna för 100 år sedan.

Hur levandegör man Solnas historia för barn? Med hjälp av hunden Ozzy reser vi i tiden, genom fotografier från 1910-talet. Berättare är Nina Nykvist, kulturpedagog i Solna, och bilderna är hämtade (till största delen) ur bildarkivet.
Solb_2015 10_134.jpg

Orostider - bildspel

Beredskapsåren i 1939-1945 i Solna. Bildspel om hur solnaborna förberedde sig under kriget.
Solb_1988 21_19.jpg

Solna bygger för framtid. En film från gamla och nya Solna.

En 15 minuter lång färgfilm från Solna stad, producerad 1965 som bl.a. visar det nya stadshusets tillkomst.
Solb_2016 04_23.jpg

Säsongsarbetare på Norra Begravningsplatsen - bildberättelse

Arbetsstyrkan på kyrkogården under sommarsäsongen åren 1890-1920 utgjordes av kvinnor från Dalarna. Dalkullorna ansågs, till skillnad från stockholmskvinnorna, vara starka nog för att orka med det tunga arbetet.