Hem > Utvalda > Delområden

Delområden

Här finns bilder från olika områden i Solna: Centrala Ritorp, Rudviken, Hagalund - Brahelund, från gamla banvallen mot Haga norra och Hagalund Övre (SJ) årtiondena omkring 1950-talet.


Landstingshuset

Hagalund - Brahelund, från gamla banvallen mot Haga norra

-Ritorp
Del av karta från 1960 över Ritorp.

Centrala Ritorp, åren: 1950-60

Rudviken
Rudviken och Hagalunds IP.

Rudviken, västra Hagalund, åren: 1940-1970


Hagalund Övre (SJ)

Hagalund Övre (SJ)