Huvudsta på 1950-talet

Omslagsbild

Titel

Huvudsta på 1950-talet

Beskrivning

Här visas bilder tagna i Huvudsta på 1950-talet. De äldre husen i Huvudsta revs på 1950- och 1960-talet och ersattes med lägenhetsbebyggelse. Det var bostadsbrist i Sverige och Solna stad hade stora planer för nybyggnad av bostäder i Huvudsta.