Nyboda

Omslagsbild

Titel

Nyboda

Beskrivning

Nyboda-området ligger i stadsdelen Skytteholm.
Bostadsbebyggelsen i Nyboda berättar om den stora utbyggnaden av Skytteholm som ägde rum mellan 1950-70-talen. Området genomgick under denna 20-årsperiod en kraftig omvandling. Från att ha varit ett glesbebyggt lantligt samhälle präglat av jordbruk till ett modernt stadsmässigt bostadsområde. På en bergknalle låg tidigare Stora Alby gård som revs för att ge plats åt den nya bebyggelsen. Vid Skytteholmsparken byggdes det högt och stort vid Ankdammsgatan. Området kom därför i folkmun att kallas "Solnas Manhattan". Skolan i området, Nybodaskolan, är numera omdöpt till Skytteholmsskolan. Skolbyggnaden uppfördes åren 1962-63.