För hundra år sen. Bilder tagna i Solna omkring år 1920.

Omslagsbild

Titel

För hundra år sen. Bilder tagna i Solna omkring år 1920.

Beskrivning

Här är en bildsamling som visar hur livet i Solna kunde se ut för ungefär 100 år sen. I Solna bodde det ca 20 000 invånare under 1920-talet. In- och utflyttning var vanlig. Klasskillnaderna var stora. Omvandlingen från ett traditionellt jordbrukssamhälle till en växande kommun i Stockholms närhet hade påbörjats. Livet i Solna får en ny riktning. Här ges en inblick i var Solnaborna arbetade, hur de bodde och vad de gjorde på fritiden.